Aansprakelijkheid zakelijk

Schade als gevolg van aansprakelijkheid voor het beschadigen van andermans zaken en toebrengen van letsel, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid wordt vergoed op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. In de meeste gevallen bestaat er een mogelijkheid voor verzekeren van het zogeheten vóórrisico voor het ingaan van de polis. Uw dekking wordt automatisch aangepast aan veranderingen in de rechtspraak. Op uw verzoek kan het na-risico worden meeverzekerd.

Milieuschadeverzekering

De saneringskosten na verontreiniging van bodem of water worden vergoed. Naast de eigen bedrijfslocatie zijn daaromheen liggende locaties meeverzekerd.

Beroepsaansprakelijkheid