Inventaris goederen

Schade aan goederen, inventaris, geld en waardepapier als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak, aanrijding, wateroverlast, gewelddadige beroving en afpersing wordt vergoed.