Zorgpremies 2023

Zorgvergelijk? Betere premie, juiste voorwaarden?

 
 
De basisverzekering in vogelvlucht.

De basisverzekering is ingegaan op 1 januari 2006 en vervangt het oude zorgstelsel in Nederland. Het verschil tussen ziekenfonds, particuliere ziektekostenverzekering en publiekrechtelijke verzekering komt daarmee geheel te vervallen: de basisverzekering geldt voor iedereen in Nederland.

Verplicht verzekeren

Onder de Zorgverzekeringswet is elke burger wettelijk verplicht om zich te verzekeren. Dit in tegenstelling tot de vorige Ziekenfondswet, die alleen verplicht was voor mensen met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens. Mensen met een hoger inkomen konden kiezen of zij verzekerd dan wel onverzekerd door het leven wilde gaan. In de Zorgverzekeringswet is er een (boete)regeling voor mensen die zich bewust niet verzekeren.

Rekening houdend met de Europese regelgeving zijn er ook regelingen getroffen voor mensen die in Nederland wonen, maar in het buitenland werken en omgekeerd.

Niemand weigeren

De standaardverzekering geldt voor iedereen die recht heeft op AWBZ. Dit zijn mensen die rechtmatig in Nederland wonen of in het buitenland wonen, maar in Nederland een dienstbetrekking hebben. Een zorgverzekeraar mag, op enkele wettelijk vastgestelde uitzonderingen na, niemand weigeren die zich bij hen aanmeldt voor de basisverzekering. Er geldt dus een acceptatieplicht om iedereen te verzekeren voor een wettelijk vastgelegd pakket. Leeftijd, gezondheid of inkomen spelen hierbij geen rol! Het wettelijk vastgelegde pakket zal bestaan uit alle medisch noodzakelijke zorg en komt daarmee inhoudelijk in grote lijnen overeen met de oude standaard ziekenfondsverzekering.

Soorten polissen

Zorgverzekeraars mogen vanaf 1 januari 2006 drie soorten polissen aanbieden:

• Naturastelsel:

polissen waarbij de zorg in natura wordt geleverd en de financiële afwikkeling buiten de verzekerde om gaat. Er vindt een rechtstreekse verrekening plaats tussen de zorgverleners en de verzekeraar.

• Restitutiestelsel:

polissen waarbij de verzekerde de gemaakte kosten vergoed krijgt en dus zelf moet afrekenen met de zorgverlener.

• Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Premie

Voor de basisverzekering betaalt iedereen een premie van ongeveer € 100,- per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd voor de basisverzekering. Daarnaast betalen verzekerden een aparte premie voor de aanvullende verzekering.

Collectieve korting

Indien u als bedrijf een collectiviteit afsluit kunnen uw werknemers een aantrekkelijke korting op de premies krijgen.