Bedrijfsgebouwen

Schade aan het bedrijfsgebouw en/of bijgebouwen en terreinafscheidingen als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, storm, inbraak en aanrijding worden vergoed. Jaarlijks wordt het verzekerde bedrag en de premie aangepast met het percentage waarmee de bouwkosten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is gewijzigd.