Risico

 


Klik op banner voor gezinsberekening.

Gelijkblijvende risicoverzekering

Een gelijkblijvende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk blijft. De verzekering keert uit wanneer de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden.

Lineair dalende risicoverzekering

Een lineair dalende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal daalt aan het eind van ieder verzekeringsjaar met een vast bedrag. Dit vaste bedrag is gelijk aan het verzekerde kapitaal bij het begin van de verzekering gedeeld door de looptijd van de verzekering in hele jaren.

Annuïtair dalende risicoverzekering

Een annuïtair dalende risicoverzekering is een risicoverzekering waarbij het verzekerde kapitaal aan het eind van ieder verzekeringsjaar zodanig daalt dat het kapitaal gelijk is aan de restschuld van een annuïteitenlening met een bepaalde rentevoet.

Klik op banner voor individuele berekening