Pensioen

Pensioen is een inkomensvoorziening voor later. In Nederland bestaat het pensioen uit drie segmenten, welke afzonderlijk van elkaar worden opgebouwd. De drie segmenten zijn AOW, Pensioen en Lijfrente.

Als bewoner van Nederland bouwt iedereen na 15e levensjaar AOW op. Tot aan de AOW leeftijd (65e-67e) wordt er elk jaar 2% opgebouwd. Zo komt men na 50 jaar woonachtig in Nederland op AOW leeftijd leeftijd op maximaal 100% van de AOW. De hoogte van de AOW wordt jaarlijks vastgesteld en is afhankelijk van de gezinssituatie. Indien er een aantal jaren in het buitenland wordt doorgebracht wordt er een korting gehanteerd op de te ontvangen AOW. Hierdoor kan er eventueel een pensioentekort ontstaan.
Bij iemand in loondienst komt het in veel gevallen voor dat de werkgever een pensioenregeling aanbiedt. De hoogte van de pensioenopbouw is afhankelijk van de pensioenregeling. Er kan op drie manieren een pensioenregeling worden aangeboden. Het pensioen kan worden opgebouwd middels een beschikbare premieregeling, waardoor de hoogte van het te bereiken pensioen wordt bepaald door de resultaten van het fonds. Het pensioen kan worden opgebouwd in een middelloon regeling. Hiermee wordt 70% opgebouwd van het gemiddelde inkomen gedurende de werkzame periode. Tot slot is er een eindloonregeling waarmee 70% opgebouwd wordt van het laatst verdiende loon. Ook al is er de voorgaande jaren minder verdiend dan worden die jaren gecompenseerd met de salarisstijging. Wij kunnen nakijken welke pensioenregeling van toepassing is bij uw werkgever. Het wisselen van werkgever, aantal jaren zonder werk en wijzigen van fulltime naar parttime zijn voorbeelden waardoor er een tekort kan ontstaan.

Bovenop de AOW en het eventuele werkgeverspensioen kan er in de privé sfeer pensioen worden opgebouwd. Er kan indien gewenst op verschillende manieren extra pensioen opgebouwd worden. De hoogte hiervan wordt bepaald door de jaarruimte welke door de belastingdienst wordt bepaald. De jaarruimte kunnen wij middels een formule berekenen. Hiervoor hebben wij minimale gegevens nodig. Als er jaarruimte is dan kan er een lijfrente worden opgebouwd. Deze lijfrente kan t.z.t. worden gebruikt voor een tijdelijke of levenslange uitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de duur van de polis en de premie en/of koopsom inleg. De betaalde premies en koopsommen zijn aftrekbaar voor de belasting waardoor er voordelig pensioen kan worden opgebouwd. De uitkering is echter wel belast. Indien er geen jaarruimte is kan er op een andere manier worden opgebouwd. Hierover kunnen wij uitgebreide informatie geven.

Mocht er informatie of een afspraak gewenst zijn om te bekijken wat de mogelijkheden en eventuele tekorten zijn m.b.t. het pensioen dan zijn wij u graag van dienst.

Collectieve pensioenen
Indien er vanuit de werkgever de wens is om een goede ouderdomsvoorziening te regelen voor zijn werknemers dan zijn wij de juiste partij om de wensen en mogelijkheden te bespreken. Wij bieden een advies gericht op uw wensen en kunnen een goed pensioen voor de medewerkers regelen, zowel met garanties in beleggingen als gegarandeerd eindloon of middelloon. Tevens kijken wij of de kosten door het bedrijf gedragen kunnen worden. Ook voor u, als DGA, wanneer u niet zelf mee kan doen in een pensioenregeling of voor u, als zelfstandige, kunnen wij een goede oplossing bieden. De ervaring leert dat heel veel collectieve pensioencontracten in de beleggingssfeer zijn gesloten, terwijl de werknemer zekerheid wenst omtrent de hoogte van het pensioen op einddatum. Vraag ons daarom om advies of een check-up van uw huidige pensioenregeling!

Vragen?

Heeft u vragen over een van onze diensten of wilt u graag een gesprek om erachter te komen wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact met ons op.