Bedrijfsschade

De gederfde brutowinst als gevolg van een gedekte schade wordt vergoed. Er kan een speciale clausule worden opgenomen die het risico van onderverzekering beperkt. Aan de hand van een accountantsverklaring vindt aan het einde van het boekjaar de nacalculatie plaats.

Reconstructiekosten verzekering
Vergoedt gedurende een afgesproken periode de kosten voor het herstel van uw bedrijfsadministratie, kosten voor het reconstrueren van gegevens in geheugens van computers en andere elektronische informatiedragers.

Extra kosten verzekering
De extra kosten die u maakt om normale bedrijfswerkzaamheden voort te zetten worden vergoed.