Hypotheek info

In welke prijsklasse kunt u een koopwoning zoeken?
Welke hypotheeklasten zijn voor u acceptabel? Of wilt u weten of u de waarde van uw huidige woning kunt benutten om bijvoorbeeld de badkamer of keuken te verbouwen?

Is het verstandig de hypotheek nu over te sluiten?

U wilt advies afgestemd op uw persoonlijke situatie?

Onze adviseurs staan graag voor u klaar om u op een vakkundige en onafhankelijke wijze te voorzien van een, op uw behoeften afgestemde hypotheek!

Wat is voor u de meest geschikte hypotheekvorm?
Er zijn zeer veel verschillende hypotheekvormen, met allemaal hun eigen specifieke kenmerken. Er zijn talloze combinaties mogelijk van de diverse basisvormen. Belangrijk is dat de hypotheek aansluit bij uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. De basisvormen zijn:

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u daardoor steeds minder rente. De hypotheeklasten nemen daardoor af tijdens de looptijd van de hypotheek. Deze vorm is vooral interessant wanneer u een inkomensdaling verwacht.

Annuïteitenhypotheek

Ook bij deze hypotheekvorm lost u iedere maand een deel van de lening af. Dit is echter geen vast bedrag. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. De bruto maandlasten zijn daardoor iedere maand gelijk. Aangezien u tijdens de looptijd steeds minder rente gaat betalen en dus minder belastingvoordeel geniet, stijgen de netto hypotheeklasten gedurende de looptijd van de hypotheek.

Fiscaal (nieuw) niet meer mogelijk!

Levenhypotheek

Bij deze hypotheekvorm is het belastingvoordeel maximaal omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal of gedeeltelijk aflost. Via een kapitaalverzekering spaart u het hiervoor bestemde kapitaal onder bepaalde voorwaarden belastingvrij bijeen. Afhankelijk van de gekozen dekking, is het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk gegarandeerd. In het laatste geval bestaat de mogelijkheid dat u de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen.

Spaarhypotheek

Ook deze hypotheekvorm is gekoppeld aan een kapitaalverzekering. Het belastingvoordeel is over de gehele looptijd maximaal omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal aflost. Met een spaarhypotheek bent u er zeker van dat u aan het eind van de looptijd het geplande kapitaal heeft om deze hypotheek af te lossen. Het is dus een gegarandeerd product met optimale zekerheid.

Beleggingshypotheek

Ook hier is het belastingvoordeel maximaal. Beleggingshypotheken zijn er in twee varianten. U kunt beleggen via een levensverzekering of direct in aandelen/ beleggingsfondsen:

Via levensverzekering: door betaling van premie die wordt belegd in beleggingsfondsen bouwt u aan het eindkapitaal.
Zonder verzekering: via maandelijkse of eenmalige inleg in beursgenoteerde beleggingsfondsen bouwt u het eindkapitaal op.
Bij beide vormen bestaat het risico dat u door tegenvallend rendement de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen.

Hybridehypotheek

De hybridehypotheek wordt ook wel de combinatie spaar/ beleggingshypotheek genoemd. Deze vorm biedt de zekerheid van de spaarhypotheek en de flexibiliteit van de beleggingshypotheek. U betaalt een vast bedrag aan rente en daarnaast premie welke bestemd is om (een deel van) de hoofdsom op te bouwen op basis van het principe van de spaarhypotheek en het andere deel op basis van het principe van de beleggingshypotheek (zie hierboven). Tijdens de looptijd heeft u de mogelijkheid om, onder voorwaarden, te switchen tussen sparen en beleggen maar ook tussen te beleggingsfondsen onderling.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheekvorm lost u tijdens de looptijd van de lening niet af. U betaalt alleen rente. U bouwt daardoor geen vermogen op. Vaak kunt u deze hypotheek alleen afsluiten in combinatie met een hypotheekvorm waarbij er wel wordt afgelost. Een andere mogelijkheid is dat u de woning gedeeltelijk met eigen geld financiert.