Elektronica/computer

Schade door vrijwel alle oorzaken aan elektrische apparaten en installaties wordt vergoed. Er bestaat de mogelijkheid om schade door “eigen gebrek” mee te verzekeren en het dekkingsgebied uit te breiden. De elektronicaverzekering biedt u de mogelijkheid uw apparatuur tijdelijk op basis van nieuwwaarde te verzekeren.

Computerverzekering
Schade aan hardware en standaard software door vrijwel alle oorzaken wordt vergoed. De eerste drie jaar dekt de verzekering op basis van nieuwwaarde. U hebt geen specificatie nodig van verzekerde apparatuur. Er bestaat de mogelijkheid om huurkosten van vervangende apparatuur en schade door transport mee te verzekeren.