Arbeidsongeschiktheid

Als een zelfstandig ondernemer door gezondheidsredenen niet meer in staat is zijn/haar beroep uit te oefenen kan dit ernstige gevolgen hebben voor het inkomen. Er is geen werkgever waar iets is geregeld, daarom is het erg belangrijk dat u, als zelfstandig ondernemer, zelf iets regelt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering is er de zekerheid dat er een bedrag wordt uitbetaald als het inkomen wegvalt door arbeidsongeschiktheid.

Er zijn diverse mogelijkheden om het eerstejaarsrisico te berekenen en om het na-eerstejaarsrisico te verzekeren. Wij kunnen alles vertellen over maximum verzekerde bedragen, soorten premies of koopsommen, eindleeftijden, eigen-risocotermijnen en overige informatie.